EN
Number of ratings: 9

5/5

Čakám Ťa

GENDRÁČOVÁ Iveta


Technique: acrylic painting
Theme: figural themes
Measurements: 50cm x 70cm x 2cm
Year of origin: 2022
ArtNo.: SK2406 0000 00003282
Posted: 23.06.2024 20:22:09
Piece description:

Žena čakajúca na terase, pri nočnom vánku

Report