Number of reviews: 3

5/5

Jarné pohladenie

GENDRÁČOVÁ Iveta


Technique: acrylic painting
Theme: abstraction, fantasy landscape, figural themes, geometric abstraction, illustrations, landscape motives, plant motives, animal motives
Measurements: 130cm x 50cm x 2cm
Origin year: 2022
ArtNo.: SK2209 0000 00002157
Piece of description:

Radosť z farieb sveta, krása okolo nás.

Report