Pictures for life

Špeciálna charitatívna aukcia diel Jána Dobríka. Aukcia obsahovala 13 výtvarných diel, ktoré boli vytvorené výhradne pre tento účel s cieľom pomôcť tým, ktorí to naliehavo potrebujú.
Celý výťažok z aukcie bol venovaný na podporu startlabovej kampane Svetielka nádeje, ktorej cieľom je získať financie na kúpu kvalitného kino systému a vý...

Project Details

START21ART - 2023/2024

Súťažiaci START21ART odprezentovali svoju víziu budúcnosti Vyhodnotením NADÁCIA KUBIKUM tretí ročník česko-slovenskej výtvarenej súťaže START21ART zameranej na tému „BUDÚCNOSŤ“ dotiahla do úspešného konca. START21ART je súťaž určen&a...

Project Details

Stano Lajda - Journey, Truth, Life

Akademický maliar a reštaurátor Stano Lajda predstavuje vedeckú rekonštrukciu Poslednej večere. Ako mohol vyzerať Leonardov originál? Skrýva jeho dielo nové významy, ktoré čakajú na objavenie? Dokáže pohľad slovenského umelca obohatiť doterajšie poznatky o renesančnom velikánovi? Dielo bolo predstavené na výstave v Slovenskom in...

Project Details

START21ART - 2022/2023

Druhý „energetický“ česko-slovenský ročník výtvarnej súťaže START21 ART úspešne nadviazal na prvý slovenský ročník a záujmom a kvalitou prekonal všetky očakávania vyhlasovateľa a organizátora súťaže – Nadácie KUBI...

Project Details

START21ART - 2021/2022

NADÁCIA KUBIKUM s podporou spoločnosti CENTRAL ART REGISTER vyhlásila dňa 21. septembra 2021 prvý ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže určenej pre vybraných študentov štvrtých ročníkov škôl umeleckého priemyslu.
Pri zrode myšlienky zorganizovať výtvarnú súťaž bolo presvedčenie, že podpora nadania, jedinečného procesu umel...

Project Details