SK
Number of ratings: 8

2.5/5

IN POSTERUM

MÜNICHOVÁ Laura


Technique: graphic arts
Theme: Future
Measurements: 100cm x 70cm
Year of origin: 2023
ArtNo.: SK2402 0000 00003041
Posted: 29.02.2024 22:38:41
Piece description:

Bunky a vlákna pod mikroskopom. V súvislosti s rýchlymi zmenami našej planéty nás čaká zmena nielen v kvalite života, ale aj v našom vlastnom tele v bunke. Na plagáte som zobrazila bunku a jej stavbu tak, ako by mohli vyzerať v budúcnosti. Použila som latinský preklad in posterum takže budúcnosť, latinsky preklad sa často využíva v medicíne. A presne preto som ho použila ako typografický doplnok. 

Report