SK
Number of ratings: 10

4.1/5

pod hladinou

SOROKAČOVÁ Hana


Technique: digital photography
Theme: Future
Measurements: 70cm x 70cm
Year of origin: 2023
ArtNo.: SK2402 0000 00002922
Posted: 29.02.2024 23:10:44
Piece description:

Toto dielo vyjadruje aký može byť život pod vodou, keď sa naďalej budeme chovať tak ako sa teraz spravame k našej prírode. Bude to ďalej takto pokračovať dopadneme to  veľmi zle a svet nebude existovať. Preto sa treba aj pozerať do budúcnosti lebo inak svet dopadne veľmi zle.

Report