Centrálny umelecký register KUBIKUM vznikol v roku 2010. V roku 2019 prešiel celkovým updatom, ktorý okrem iného zjednodušil registráciu a urýchlil vyhľadávanie. Hlavným cieľom registra je evidovať umelcov z celého sveta, ich tvorbu a pomáhať im chrániť ich autorské práva.

V registri KUBIKUM si môže každý umelec vytvoriť vlastný profil, ktorým sa bude prezentovať širokej verejnosti a registrovať svoje umelecké diela. Každé dielo je v databáze evidovaná pod kódom. Pomocou neho je možné jednoznačne identifikovať konkrétne dielo a jeho autora.

Register KUBIKUM pomáha chrániť autorstvo, a to hlavne podrobnou registráciou diela obsahujúcou detailnú fotodokumentáciu. Každé dielo má v databáze zaznamenaný časový údaj o registrácii.
Časový údaj o registrácii a následné zverejnenie diela môže pomôcť pri ochrane autorských práv ako v bežnom živote, tak aj pri súdnom spore.

Preto register ponúka GALÉRIU KUBIKUM. Je to platforma pre zverejňovanie diel ihneď po registrácii, a to na dobu potrebnú pre identifikovanie autorstva v prípade riešenia autorských sporov. Zverejnenie diela v GALÉRII môže pomôcť preukázať identitu autora a diela v prípade jeho následného zneužitia resp. napodobenia.

Register KUBIKUM má ambíciu spojiť umelcov celého sveta do jednej komunity, v ktorej sa môžu navzájom inšpirovať a pomáhať si pri riešení rôznych umeleckých, ale aj ľudských problémov.

Originál do každej domácnosti je ďalším cieľom registra KUBIKUM. Každý autor, ktorý je na to právne spôsobilý, môže svoje registrované diela prostredníctvom registra predávať alebo dražiť.

Tak neváhaj a poď sa registrovať .


Čo ponúkame:

Kód umelca

Jedinečný kód aj s označením krajiny, ktorý ťa v registri jednoznačne identifikuje.

Kód diela

Špeciálny kód, pre jednoznačnú identifikáciu originálu kdekoľvek v registri.

Úložný priestor

Priestor pre archivovanie diel, ktoré sú stále tvojim vlastníctvom a sú kdekoľvek pre teba prístupné.

Obchod

Ponuka diel na predaj jednoducho a rýchlo.

Kalendár

Propagácia výstav tvojej tvorby v kalendári.

Propagácia

Propagácia na sociálnych sieťach pre rozšírenie okruhu milovníkov tvojho umenia.

Aukcia

Možnosť vydražiť dielo v online aukciách a dosiahnuť tak ich najvyššiu trhovú cenu.

Certifikácia

Autorský certifikát alebo potvrdenie o registrácii ku každému svojmu dielu.