Number of ratings: 1

5/5

10 HATHOR GODDESS - Bohyňa Hathor II.

AMZLEROVÁ Magdalena amma


Technique: acrylic painting
Theme: l other
Measurements: 40cm x 65cm x 0.3cm
Year of origin: 2020
ArtNo.: SK2303 0000 00002715
Posted: 11.03.2023 16:18:51
Piece description:

HATHOR GODDESS - Bohyňa Hathor II.

Originál, maľba Akrylom

Rok: 2020

Rozmer:40 x 65 cm x 0,3 cm

Cena: 210,- €

Podklad:

Sololit potiahnutý lepeným bavlneným plátnom. Šepsované, vrchný záverečný náter. Nezarámované. 

KÓD ŽIVOTA = ROVNOVÁHA

25.03. - 14.04. 2020. Vznikal Symbolických 21 dní. Tvorili ho kroky podľa 21 archetypov Cesty Človeka podľa Tarotu. Deň po dni.

V ten 25. marcový deň sa mi znovu pripomenula ... privolala si ma HATHOR. Nástojčivo a neúprosne prišla nová inšpirácia. A hoci už jeden obraz s menom Hathor mám vo svojej tvorbe ... od 25.03. 2020 prišiel nový pocit o jej prítomnosti. Moju tvár namaľuj, tak ako ťa povediem.

Vzniká nový obraz s tvárou bohyne. So štylizovaným kotúčom nad hlavou. Egyptská pripomienka ... jej odkazu pre tieto dni. Tak silné a tak magnetické ... musela som, nie je pochýb, jej tvár bezpodmienečne a OKAMŽITE nakresliť !!!

... OBRAZ "HATHOR II." Ešte v ten istý deň pri zhotovovaní nákresu, prišiel ďalší odkaz na knihu s CD od Tom Kenyon : Moudrost Hathorů. Poselství dávné civilizace ... Tak, ma veďte ! ☺

Bohyňa neba a jej stelesnenie, matka a manželka boha Slnka, bohyňa lásky a radosti, ochrankyňa žien a zomrelých, Pani Egypta, Pani cudzích krajín.

To je HATHOR. ( Dendera je Hathor ). ♥ ☺ Moja je DENDERA ...

Report