Number of ratings: 5

4.6/5

Flip side of the moon

BOROVSKA Lara


Technique: oil painting
Theme: l abstraction, portrait / bust
Measurements: 40cm x 40cm x 2cm
Year of origin: 2022
ArtNo.: CZ2303 0000 00002695
Posted: 04.03.2023 10:11:27
Piece description:

This artwork opens the inner world of real people, but it’s collective image. We’re always trying to represent ourselves to the world through the pink hood. And start to see the reality through this pinky hood… What will happens if we take it off? 

"Odvrácená strana měsíce"

Toto dílo otevírá vnitřní svět skutečných lidí, ale je to kolektivní obraz. Vždy se snažíme představit světu sami sebe skrze růžovou kapuci. A začínáme vidět realitu skrze tuto růžovou kuklu... Co se stane, když ji sundáme? 

Report